google

  wentylacja, rekuperatory, wentylatory

  Katalog firm
  Kursy walut 18.07.2018
  1 USD
  3.7031
  0.0412
  1 EUR
  4.3036
  0.0038
  1 CHF
  3.6941
  0.0091
  1 GBP
  4.8276
  -0.0296
  1 RUB
  0.0588
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wymogi Ecodesign spełnione w standardzie Swegon

  Logo SWEGON

  Od 1 stycznia 2016 we wszystkich krajach Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1253/2014 wdrażającym w odniesieniu do systemów wentylacyjnych postanowienia Dyrektywy 2009/125/WE (Ecodesign). Dyrektywa ta definiuje zasady projektowania urządzeń zużywających energię i jest instrumentem realizacji strategii „Europa 2020” zakładającej min. podwyższenie efektywności energetycznej o 20% do roku 2020.

  Wymogi Ecodesign spełnione w standardzie SwegonZapisy Rozporządzenia nawiązują w znacznym stopniu do standardów funkcjonujących już od wielu lat na rynku skandynawskim, co oznacza że centrale Swegon zarówno serii GOLD jak i SILVER nie wymagają żadnych modyfikacji w celu dostosowania do nowej rzeczywistości rynkowej.

  Wymagania Rozporządzenia zgodnie z formalną definicją dotyczą urządzeń służących do wymiany powietrza zużytego na powietrze świeże w budynku lub jego części – czyli w praktyce wszystkich central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dostarczających powietrze zewnętrzne do pomieszczeń.

  Z zakresu obowiązywania rozporządzenia wyłączone są jedynie urządzenia:

  • których pobór mocy nie przekracza 30W,
  • przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX)
  • wchodzące w skład systemów bezpieczeństwa pożarowego przeznaczonych do stosowania wyłącznie w sytuacjach awaryjnych
  • w których temperatura przetłaczanego powietrza jest niższa od -40°C lub przekracza 100°C
  • w których temperatura otoczenia jest niższa od -40°C lub wyższa od 65°C
  • których napięcie zasilania przekracza 1000 V lub 1500 V odpowiednio dla zasilania prądem przemiennym lub stałym.
  • pracujące w warunkach toksycznych, wysokiej korozyjności lub narażenia na substancje ścierne.
  • wyposażonych w pompę ciepła do odzysku ciepła.
  • Rozporządzenie wprowadza podział na urządzenia przeznaczone do stosowania w budynkach mieszkalnych SWM (ang. RVU – residential ventilation unit) oraz w budynkach niemieszkalnych SWNM (ang NRVU – non residential ventilation unit).

  Urządzenia SWM to te o wydatku do 250 m3/h lub do 1000 m3/h – jeśli producent informuje, że są one przeznaczone do budynków mieszkalnych.

  Urządzenia do budynków niemieszkalnych to natomiast te o wydatku odpowiednio powyżej 250 lub 1000 m3/h.

  Rozporządzenie definiuje szereg nowych wymogów w zakresie efektywności energetycznej oraz funkcjonalności urządzeń.

  Obowiązujące od 1 styczna 2016 wymagania minimalne, zostaną dodatkowo zaostrzone od 1 stycznia 2018 roku.

  Przegląd najważniejszych wymagań dla urządzeń nawiewno-wyciągowych do budynków niemieszkalnych przedstawiono poniżej:

  Wymagania funkcjonalne:

  Od 1 stycznia 2016

  • Wszystkie centrale muszą być wyposażone w wentylatory z napędem wielobiegowym lub układem płynnej regulacji prędkości obrotowej
  • Wszystkie urządzenia muszą posiadać układ odzysku ciepła
  • Układ odzysku ciepła musi posiadać tzw. obejście, czy możliwość regulacji poziomu odzysku ciepła (np. regulator obrotów wymiennika rotacyjnego, przepustnica obejściowa wymiennika przeciwprądowego)

  Dodatkowo do 1 stycznia 2018

  • Filtry powietrza muszą posiadać wizualną lub automatyczną sygnalizację przekroczenia dopuszczalnego spadku ciśnienia.

  Wymagania w zakresie efektywności energetycznej:

  Od 1 stycznia 2016

  • Minimalna sprawność odzysku ciepła dla układów z czynnikiem pośrednim wynosi 63%
  • Minimalna sprawność odzysku ciepłą dla pozostałych wymienników wynosi 67%
  • Wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora (SFPint) nie może być wyższa od wartości dopuszczalnej od 2016 obliczanej zgodnie z metodyką podaną w Rozporządzeniu.

  Od 1 stycznia 2018

  • Minimalna sprawność odzysku ciepła dla układów z czynnikiem pośrednim wynosi 68%
  • Minimalna sprawność odzysku ciepła dla pozostałych wymienników wynosi 73%
  • Wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora (SFPint) nie może być wyższa od wartości dopuszczalnej od 2018 obliczanej zgodnie z metodyką podaną w Rozporządzeniu.
  • Urządzenia nie spełniające wymagań minimalnych nie mogą być wprowadzane do obrotu na rynkach krajów Unii Europejskiej.
  Źródło:
  SWEGON Sp. z o.o.
  Artykuł został dodany przez firmę

  SWEGON Sp. z o.o.

  Swegon Sp. z o.o. to polska część szwedzkiego koncernu Swegon, który jest jednym z największych producentów urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Europie.

  » Zapoznaj się z ofertą firmy
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.