google

  wentylacja, rekuperatory, wentylatory

  Katalog firm
  Kursy walut 21.06.2018
  1 USD
  3.7607
  0.0255
  1 EUR
  4.3323
  0.0152
  1 CHF
  3.7726
  0.0256
  1 GBP
  4.9309
  0.015
  1 RUB
  0.0589
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży HVAC - luty 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży HVAC

  - luty 2017

   

   

  PN-EN 62424:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-02-2017

  Reprezentacja inżynierii sterowania procesem -- Wnioski w diagramach P&I i wymiana danych między narzędziami P&ID i narzędziami PCE-CAE

  Zakres:

  W niniejszej Normie Międzynarodowej wyszczególniono, w jaki sposób wnioski inżynierii sterowania procesem są reprezentowane w P&ID w celu automatycznego transferu danych między P&ID i narzędziem PCE i uniknięcia błędnej interpretacji symboli graficznych P&ID przez PCE.

  Ponadto zdefiniowano wymianę danych odnoszących się do wniosku inżynierii sterowania procesem między narzędziem inżynierii sterowania procesem i narzędziem P&ID za pomocą języka transferu danych (zwanego CAEX). Te postanowienia dotyczą eksportu/importu aplikacji takich narzędzi.

  Przedstawienie funkcjonalności PCE w P&ID będzie zdefiniowane za pomocą najmniejszej liczby reguł w celu jasnego wskazania ich kategorii i funkcji przetwarzania niezależnie od techniki realizacji (patrz Rozdział 6). Definicja symboli graficznych wyposażenia procesu (np. zbiorników, zaworów, kolumn itp.) ich implementacji i reguł systemu odniesienia oznaczania są poza zakresem niniejszej normy. Te reguły są niezależne od niniejszej normy.

  W Rozdziale 7 sprecyzowano przepływ danych między różnymi narzędziami i modelem danych CAEX.

   

  PN-EN ISO 2398:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 02-02-2017

  Węże z gumy ze wzmocnieniem tekstylnym do sprężonego powietrza -- Wymagania

  Zakres:

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dla trzech typów, trzech klas i dwóch kategorii węży ze wzmocnieniem tekstylnym do sprężonego powietrza o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 25 bar pracujących w zakresie temperatur od – 40 °C do + 70 °C, w zależności od typu i kategorii.

   

  PN-EN ISO 7751:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 02-02-2017

  Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych -- Stosunek ciśnienia próbnego i rozrywającego do maksymalnego ciśnienia roboczego

  Zakres:

  W niniejszym dokumencie określono, dla różnych warunków eksploatacyjnych węża, stosunek ciśnienia próbnego i minimalnego ciśnienia rozrywającego do maksymalnego ciśnienia roboczego.

   

  PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-02-2017

  Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń B5 o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW

  Zakres:

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań dotyczące w szczególności konstrukcji, bezpieczeństwa, użyteczności i racjonalnego użytkowania energii jak również klasyfikacji i oznakowania kotłów centralnego ogrzewania opalanych gazem, wyposażonych w palniki atmosferyczne, palniki nadmuchowe lub palniki z pełnym zmieszaniem i dalej nazywane „kotłami”.

  Tam, gdzie stosowane jest słowo kocioł, należy to czytać jako kocioł wraz z jego przyłączami, przewodami i terminalami, jeśli dotyczy.

  1Niniejsza Norma Europejska obejmuje typy kotłów centralnego ogrzewania opalane gazem od C1 do C9 i B2, B3 i B5:

  UWAGA Więcej informacji o typach kotłów patrz CEN/TR 1749:20142.

  a) o znamionowym obciążeniu cieplnym (według wartości opałowej) nieprzekraczającym 1000 kW;
  b) w których stosowany jest jeden lub więcej gazów palnych z trzech rodzin gazów przy ciśnieniach podanych w EN 437;
  c) w których temperatura cieczy transportującej ciepło nie przekracza 105 oC podczas normalnej pracy;
  d) w których maksymalne ciśnienie pracy w obiegu wodnym nie przekracza 6 bar;
  e) które mogą lub nie mogą powodować kondensacji pod pewnymi warunkami;
  f) które są deklarowane w instrukcjach instalacyjnych albo jako "kocioł kondensacyjny" lub " kocioł niskotemperaturowy" lub "standardowy kocioł"; jeśli deklaracja tego nie precyzuje, kocioł ma być uważany za "standardowy kocioł";
  g) które mogą być instalowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz w częściowo chronionym miejscu;
  h) które mogą produkować ciepłą wodę, albo na zasadzie przepływowej lub w zbiorniku, całość wprowadzana do obrotu jako pojedyncza jednostka;
  i) które są przeznaczone zarówno dla zamkniętych systemów wodnych jak i otwartych systemów wodnych;
  j) które są kotłami modułowymi, lub nie.

  1Niniejsza Norma Europejska obejmuje również kondensacyjne kotły centralnego ogrzewania opalane gazem typu C (10), które są wyposażone w regulator stosunku gaz-powietrze i które mają Δpmax, SAF (min) 25 Pa i kotły typu C (11) które mają kondensacyjne moduły grzewcze, które są wyposażone w regulator stosunku gaz-powietrze, a które mają Δpmax, SAF (min) 25 Pa.

  Niniejsza Norma Europejska zawiera wymagania dla kotłów o znanej konstrukcji. W przypadku kotłów o wszelkich alternatywnych konstrukcjach, które nie mogą być w pełni objęte niniejszą normą, ryzyko związane z tą alternatywną konstrukcją musi zostać ocenione.

  Przykład metod oceny, w oparciu o ocenę ryzyka, która obejmuje zasadnicze wymagania dyrektywy dotyczącej urządzeń gazowych, podany jest w Rozdziale 11.

  Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wszelkich wymagań dotyczących:

  k) urządzeń, które są przeznaczone do podłączenia do sieci gazowych, gdzie jakość dystrybuowanego gazu może różnić się w znacznym stopniu w całym okresie użytkowania urządzenia (patrz Załącznik XC);
  l) urządzeń wykorzystujących zasuwy do spalin;
  m) wyposażenia typów B21, B31, B51, C21, C41, C51, C61, C71, C81, C (12) i C (13),
  n) urządzeń typu C7, o znamionowym obciążeniu cieplnym (na podstawie wartości opałowej) przekraczającym 70 kW;
  o) urządzeń zawierających elastyczne plastikowe wkłady kominowe;
  p) kotłów typu C (10):
  1) bez regulatora stosunkui gaz-powietrze, lub
  2) które są urządzeniami bez kondensacji, lub
  3) które mają maksymalną różnicę ciśnień bezpieczeństwa przy minimalnym obciążeniu cieplnym równą 25 Pa (Δpmax, SAF (min));
  q) kotłów grzewczych typu C(11), które mają moduły:
  1) bez regulatora stosunku gaz-powietrze, lub
  2) które są urządzeniami bez kondensacji, lub
  3) które mają maksymalną różnicę ciśnień bezpieczeństwa przy minimalnym obciążeniu cieplnym równą 25 Pa (Δpmax, SAF (min));
  r) urządzeń przeznaczonych do podłączenia do (wspólnego) kanału dymowego wyposażonego w odciąg mechaniczny.

   

  PN-EN 61853-2:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-02-2017

  Badanie własności modułów fotowoltaicznych (PV) i wyznaczanie ich energii znamionowej -- Część 2: Pomiary czułości widmowej, kąta padania i temperatury pracy modułów

  Zakres:

  Niniejsza seria IEC 61853 określa wymagania IEC potrzebne dla oceny parametrów modułu PV w kontekście jego mocy (W), uzysku energii (Wh) oraz współczynnika jakości (PR). Norma jest napisana tak, by mogła być stosowana do wszystkich technologii PV, ale jej przydatność może być problematyczna w przypadkach technologii, dla których parametry modułu PV ulegają zmianie w czasie (np. dla modułów, których parametry ulegają zmianie pod wpływem dłuższego oddziaływania podwyższonej temperatury lub promieniowania), lub wtedy gdy mamy do czynienia z istotną nieliniowością którychkolwiek parametrów charakterystycznych użytych do modelowania. Celem tej części IEC 61853 jest określenie procedur pomiarowych do oceny wpływu kąta padania promieniowania na moc wyjściową urządzenia, określenia temperatury pracy modułu dla danego zestawu warunków otoczenia i sposobu montażu oraz pomiaru odpowiedzi widmowej modułu. Drugim celem jest zapewnienie określonego zestawu parametrów, który będzie przydatny dla dokładnej oceny przewidywanego uzysku energetycznego. Opisane pomiary są wymagane jako dane wejściowe dla przeprowadzenia procedury oceny uzysku energetycznego modułu opisanej w normie IEC 61853-3.

   

  PN-EN 62108:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-02-2017

  Moduły fotowoltaiczne oraz podzespoły dla systemów ze skoncentrowanym światłem slonecznym (CPV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu

  Zakres:

  Niniejsza Norma Międzynarodowa określa minimalne wymagania dla kwalifikacji konstrukcji i aprobatę typu modułów fotowoltaicznych oraz podzespołów przeznaczonych do pracy w systemach ze skoncentrowanym promieniowaniem słonecznym (CPV) odpowiednich dla długotrwałego działania w ogólnie zdefiniowanych warunkach zewnętrznych jak określono to w normie IEC 60721-2-1. Sekwencja badań częściowo oparta jest na tej, która została opisana w normie IEC 61215-1 dotyczącej kwalifikacji konstrukcji i aprobaty typu płaskich krzemowych modułów PV przeznaczonych do zastosowań naziemnych. Poczynione zostały jednak pewne zmiany uwzględniające szczególne cechy odbiorników CPV i modułów, w szczególności jeżeli chodzi o podział na testy przeprowadzane na miejscu instalacji oraz testy prowadzone w warunkach laboratoryjnych, efekty związane z justowaniem systemu śledzącego, wysokiej gęstości prądu oraz szybkich zmian temperatury, które doprowadziły do sformułowania kilku nowych procedur badawczych lub nowych wymagań. Celem niniejszej normy jest wyznaczenie właściwości elektrycznych, mechanicznych oraz cieplnych modułów i podzespołów dla systemów CPV oraz pokazanie, o ile to możliwe w ramach uzasadnionych ograniczeń związanych z kosztami i czasem, że wymienione elementy są w stanie wytrzymać długotrwałe narażenia w warunkach opisanych w zakresie normy. Rzeczywista trwałość modułów CPV i zespołów tak kwalifikowanych zależeć będzie od ich konstrukcji, produkcji, środowiska i warunków w jakich pracują. Niniejszą normę stosuje się w połączeniu z wytycznymi ponownego badania opisanymi w Załączniku B.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.