google

  wentylacja, rekuperatory, wentylatory

  Katalog firm
  Kursy walut 22.03.2019
  1 USD
  3.7948
  0.0367
  1 EUR
  4.2894
  0.0024
  1 CHF
  3.8079
  0.023
  1 GBP
  4.9700
  0.0197
  1 RUB
  0.0592
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Nowy numer "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" 1-2/2018

  Drodzy Czytelnicy!

  Nowy numer Rok 2017 był XXIV. naszej obecności na krajowym rynku czasopism specjalistycznych w dziedzinach chłodnictwa, wentylacji, klimatyzacji, niekonwencjonalnych źródeł energii, w tym przede wszystkim różnych aspektów wykorzystania pomp ciepła w systemach grzewczych budynków. W grudniu ukazał się numer 261-262 „Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej”, a zatem ten przekazywany właśnie do Państwa rąk rozpoczyna XXV. już rok edycji czasopisma i sygnowany jest podobnie jak w poprzednich latach podwójną numeracją. Tych dwadzieścia pięć lat minęło błyskawicznie, dla mnie ten nieuchronnie upływający czas nabiera realnego wymiaru zwykle po zakończeniu i rozliczeniu kolejnego semestru na uczelniach z którymi od lat współpracuję. To dopiero wtedy zdaję sobie sprawę z dystansu czasu jaki dzieli nas, czyli zespół redakcyjny od roku 1994, kiedy to ukazał się pierwszy numer naszego czasopisma. Przekładając to na wiek naszych obecnych studentów i dyplomantów, to edycja czasopisma ma dłuższą historię niż ich życiorys, a to oznacza że wtedy kiedy rozpoczynaliśmy naszą przygodę wydawniczą, ich najzwyczajniej nie było jeszcze na świecie. Fakt ten niewątpliwie jest dla nas jako redakcji powodem do ogromnej satysfakcji, jestem przekonany że również wielu naszych Czytelników jest zadowolonych z tego, że na rynku od wielu lat współistnieją trzy tytuły, które wzajemnie się uzupełniają w zakresie publikowanych na ich łamach artykułów o charakterze problemowym i innych materiałów informacyjnych.

  Jak zwykle przy okazji podsumowania dorobku kolejnego roku naszej działalności, chciałbym podkreślić wysiłek osób tworzących w tym okresie kolejne numery pisma, ale i w minionych dwudziestu czterech latach. Przede wszystkim autorów, których publikacje mamy przyjemność Państwu prezentować na naszych łamach. Niestety ze smutkiem konstatujemy, że wielu z nich już nam nie towarzyszy w tej wydawniczej przygodzie, jednak jestem przekonany, że nadal są obecni z nami w duchowej inspiracji i krytycznej refleksji dotyczącej bieżących efektów naszej pracy. Jak co roku, tak i w tym który ostatnio żegnaliśmy z naszego grona ubyło wielu kolegów, o czym informowaliśmy na naszych stronach, a byli to między innymi: doc. dr inż. Antoni Chłopecki, mgr inż. Henryk Kopeć, dr inż. Janusz M. Leja, dr inż. Bolesław Gaziński, mgr inż. Czesław Lisowski, i zapewne wielu innych doświadczonych specjalistów o uznanym dorobku zawodowym.

  Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i tym razem w numerze otwierającym kolejny rok edycji dokonam syntetycznej oceny naszej działalności w minionych dwunastu miesiącach, a oto jej efekty. W ubiegłym roku ukazało się 9 zeszytów pisma, w tym trzy sygnowane podwójną numeracją, a były to numery 1-2/2017, 6-7/2017 oraz 11-12/2017. Podjęliśmy w nich szereg tematów wiodących, przykładowo takich jak: mikroklimat sal lekcyjnych (nr 1-2), nowe trendy w technologii i technice przechowalni warzyw i owoców (nr 3), cykl poświęcony instalacjom gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni (nr 5+6-7+9+11-12), bilans cieplny komory chłodniczej przeznaczonej do schładzania i przechowywania owoców (nr 5), metan a zagrożenie dla klimatu (nr 6-7), cykl poświęcony niezwykłym właściwościom zwykłej wody (nr 6-7+9+10), cykl poświęcony odnawialnym źródłom energii (nr 6-7+8+10), łączenie mikro wymienników w wymienniki integralne realizujące różne moce cieplne (nr 9), ocena techniczno-ekonomiczna systemu klimatyzacji serwerowi w warunkach klimatu Pomorza (nr 10), innowacyjne systemy grzewcze oparte na pompach ciepła marki DIMPLEX (nr 6-7), czy problemem w eksploatacji jest woda w amoniaku (nr 11-12), a również niezwykle interesujące publikacje o charakterze techniczno-informacyjnym jak studium historyczno-koncepcyjne - co zrobić z nieużywaną wieżą ciśnień znajdującą się w kampusie Politechniki Gdańskiej (nr 4+5), czy opracowanie poświęcone działalności polskich wynalazców i inżynierów w Stanach Zjednoczonych (nr 11-12), i wiele innych, których z racji ograniczenia miejsca tutaj nie wymienię. Szczególne zainteresowanie wzbudziły wśród wielu naszych Czytelników artykuły o charakterze poznawczym prof. Adama Barylskiego i dr Michała E. Klugmanna.

  W ubiegłym roku na łamach pisma pojawiło się ogółem 116 artykułów, wśród których aż 55, to oryginalne opracowania o charakterze problemowym, a 25 zostało przygotowanych przez współpracujące z nami firmy, m.in. KLIMA-THERM, PANASONIC, Dimplex, ELEKTRONIKA S.A., Güntner, Stiebel Eltron, PPH COOL, TRANE, DANFOSS, i wiele innych. Na łamach pisma pojawiły się nazwiska 33 autorów i współautorów publikacji. W tym miejscu tradycyjnie chciałbym skierować słowa uznania i podziękowania na ręce tych osób, których bezpośredni wkład w tworzenie „TCHiK” w minionym roku był szczególnie widoczny, a są to: Krzysztof Kaiser (8 poz.), Stefan Golus (8 poz.), Grzegorz Madziąg (8 poz.), Adam Koniszewski (6 poz.), Grzegorz Mizera (4 poz.), prof. Sergiy Filin (4 poz.), prof. Adam Barylski (3 poz.). Osobiście cieszy nas fakt, że wśród autorów artykułów o charakterze problemowym jest wielu dyplomantów uczelni, w tym przede wszystkim Politechniki Gdańskiej. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym publikacjom przybliżone i wzbogacone zostały kolejne zagadnienia teoretyczne, badawcze i techniczne, znajdujące się w obszarze tematycznego zainteresowania naszego czasopisma.

  Jest oczywiste, że bez materiałów o charakterze reklamowym wizerunek pisma byłby mniej atrakcyjny, stąd też w imieniu zespołu redakcyjnego, a także naszych Czytelników chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim reklamodawcom, i oczywiście zachęcić ich do dalszego aktywnego współtworzenia pisma. W ubiegłym roku w „TCHiK” pojawiły się reklamy 22 firm. Do firm i organizacji, które szczególnie aktywnie towarzyszyły nam w roku 2017 należały: Fundacja Ochrony Klimatu PROZON, PPUCh Tarczyn, Güntner, KLIMA- -THERM Warszawa, BORYSZEW ERG S.A., Dimplex, AC PROREF Bojanowo, Emerson Climate Technologies, PANASONIC, BITZER, TRANE, GEA, PPH COOL, WIGMORS i wiele innych. Słowa podziękowania kieruję również do portali branżowych, w których nasze ważniejsze przedsięwzięcia i dokonania są zawsze obecne.

  Podobnie jak w latach ubiegłych również w roku 2017 prowadziliśmy aktywną działalność szkoleniową w ramach Gdańskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji, działającego pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa. W listopadzie ubiegłego roku minęła czternasta już rocznica naszej w tym zakresie działalności. W tym okresie ogółem przeprowadziliśmy ponad 360 szkoleń, w których udział wzięło ok. 4500 osób. Do końca 2017 roku ogółem odbyło się kilkadziesiąt szkoleń w ramach certyfikacji F-gazowej, a egzamin kompetencji zdało i uzyskało stosowny certyfikat ok. 1100 osób.

  W tym miejscu chciałbym zwrócić Państwa uwagę na łatwy i czytelny dostęp do informacji o prowadzonej działalności wydawniczej i szkoleniowej na naszej stronie internetowej www.tchik.com.pl, do której odwiedzania zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane ofertą i efektami naszej działalności.

  Po tym dość obszernym podsumowaniu ubiegłorocznej działalności, przejdę do zwięzłego omówienia zawartości tego, otwierającego XXV. rok edycji naszego czasopisma, zeszytu sygnowanego podwójna numeracją, który otwiera artykuł poświęcony najnowszym zmianom wprowadzonym w drugiej połowie ubiegłego roku do przepisów F- -gazowych. Dnia 12 lipca 2017 r. uchwalono zmiany w pochodzącej sprzed dwóch lat ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Zmian tych dokonano, aby dostosować polskie prawo do aktualnie obowiązujących przepisów unijnych, przede wszystkim Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Do końca 2017 roku ukazały się ministerialne rozporządzenia regulujące wybrane aspekty stosowania tego prawa. Warto zauważyć, że część z tych nowych krajowych aktów prawnych przynosi istotne zmiany w przepisach F-gazowych. Można tu wyróżnić dwie grupy, a są to modyfikacje i uzupełnienia w dotychczasowym zakresie obowiązywania oraz rozszerzenie obszaru stosowania na agregaty chłodnicze w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach. Zagadnienia te omawia Waldemar Targański, nasz ekspert w tej problematyce.

  Z kolei Autorka drugiej publikacji, Pani Alicja Siemienkiewicz podejmuje temat efektywności energetycznej w odniesieniu do systemów chłodzenia oraz pomp ciepła działających w trybie chłodzenia. Deklarowany przez np. producenta urządzenia chłodniczego współczynnik EER określa jedynie jego efektywność energetyczną w danym punkcie pomiarowym, a zatem jest wielkością mało wiarygodną przy doborze tego urządzenia. O wiele czytelniejszym parametrem jest sezonowa efektywność energetyczna (SEER), wyznaczana z uwzględnieniem obciążeń częściowych oraz czasu „trwania danej temperatury” zewnętrznej w ciągu roku. W materiale przedstawiono tok obliczania tego wskaźnika na podstawie danych klimatyzatora firmy Fujitsu. Wyliczona przez Autorkę wartość współczynnika SEER różni się nieznacznie od jego wartości deklarowanej przez producenta.

  Źródło:
  Wydawnictwo Masta
  Artykuł został dodany przez firmę

  Wydawnictwo I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.

  Miesięcznik poświęcony zagadnieniom badania, projektowania i eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła wraz z zagadnieniami: przekazywania ciepła, technik pomiarowych, automatyki, pomp, wentylatorów, sprężarek, OZE

  » Zapoznaj się z ofertą firmy
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.