google

  wentylacja, rekuperatory, wentylatory

  Katalog firm
  Kursy walut 17.05.2019
  1 USD
  3.8545
  0.0286
  1 EUR
  4.3072
  0.0143
  1 CHF
  3.8196
  0.0244
  1 GBP
  4.9273
  0.0161
  1 RUB
  0.0597
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Program seminariów

  Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Forum Wentylacja, Salon Klimatyzacja

  Ponad 80 wykładów i prezentacji 27 i 28 lutego w Warszawie

  SEMINARIA EKSPERCKIE towarzyszyć będą  Międzynarodowym Targom Techniki Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej i Chłodniczej FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2018. Przez 2 dni trwania targów (w godz. 09.45 – 17.00) zaproszeni przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja eksperci  wygłoszą i zaprezentują ponad 80 prezentacji i wykładów.

  Tematy wykładów zgrupowane są w 9 blokach:

  PRAWO / WYTYCZNE :

  • zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicznych,
  • nowe obowiązki znakowania wyrobów wentylacyjnych znakiem B
  • wytyczne projektowania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą

  KOMFORT:

  • efektywność energetyczna a komfort użytkowników
  • nowe trendy w branży klimatyzacyjno-wentylacyjnej
  • commissioning - gwarancja komfortu użytkowników i korzyści dla uczestników procesu inwestycyjnego
  • korzyści płynące z równoważenia instalacji
  • wymagania stawiane systemowi wentylacji w schematach ocen środowiskowych budynków
  • kluczowe parametry kształtujące komfort cieplny w pomieszczeniu - studium przypadku dla różnych systemów rozdziału powietrza w pomieszczeniu biurowym
  • dobór filtrów sklasyfikowanych wg PN-EN ISO 16890 w systemach wentylacji ogólnej z uwzględnieniem ich efektywności energetycznej

  WENTYLACJA POŻAROWA:

  • zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • wentylacja pożarowa garaży w świetle zmian warunków technicznych
  • wpływ krzywej rozwoju pożaru na wyniki symulacji CFD
  • analiza warunków ewakuacji w garażu podziemnym
  • strategie ochrony przeciwpożarowej budynków
  • niekonwencjonalne metody oddymiania obiektów - przykłady rozwiązania problemów projektowych
  • indywidualne systemy oddymiania wielokondygnacyjnych lokali handlowo-usługowych przyległych do pasażu galerii handlowych
  • zasilanie, sterowanie i integracja instalacji wentylacji pożarowej
  • praktyczne informacje dla projektanta i  rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

  WENTYLACJA PROFESJONALNYCH KUCHNI :

  • technologia działania kuchni profesjonalnej
  • higieniczne aspekty rozwiązań funkcjonalnych kuchni
  • wymogi formalne i praktyka uzgadniania przez Państwową Inspekcję Sanitarną dokumentacji projektowej
  • wytyczne projektowania kuchni zgodne z normą PN-EN 16282-1 do 8
  • wymiarowanie okapów kuchennych, bilans powietrza dla kuchni, Przykład projektu wentylacji kuchni według różnych norm: PN/EN - VDI – DW

  ENERGIA:

  • odzysk ciepła w klimatyzacji
  • nowe techniki, praktyczne zastosowania
  • zużycie energii związane z utrzymaniem poziomu wilgotności w pomieszczeniach biurowych i serwerowniach
  • zużycie energii w budynkach biurowych
  • nowe wymogi dyrektywy Ecodesign dla agregatów chłodniczych
  • chłodzenie budynków w aspekcie aktualnych przepisów i dyrektyw UE - Konsekwencje techniczne, nowe rozwiązania
  • efektywność energetyczna powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła, a ich charakterystyki przepływowe

  WENTYLACJA NATURALNA I TECHNIKA KOMINOWA- przygotowane we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy i Korporacją Kominiarzy Polskich

  • wentylacja, kominy, smog
  • wentylacja - błędy projektowe, wykonawcze, eksploatacyjne w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym
  • naturalny nośnik energii – Drewno
  • rozprowadzenie spalin z kotłów węglowych 5 klasy
  • komunikacja dachowa w świetle obowiązujących przepisów
  • adaptacja istniejących przewodów kominowych do nowoczesnych systemów ogrzewania
  • trendy w systemach kominowych w odniesieniu do wymagań antysmogowych

  INSTALACJE W OBIEKTACH SŁUŻBY ZDROWIA:

  • wpływ instalacji HVAC na zakażenia szpitalne przenoszone drogą powietrzną. Techniczne aspekty ograniczenia ryzyka występowania zakażeń szpitalnych
  • umowa o wynik jako podstawa zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalności sali operacyjnej. Propozycje przykładowych zapisów w Umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą
  • zawartość projektu instalacji klimatyzacji zgodnie z „Wytycznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.” Przykładowe zapisy
  • praktyczne aspekty eksploatacji instalacji HVAC w szpitalach. Wpływ kompletności procedur odbiorowych na prawidłową i ekonomiczną pracę instalacji klimatyzacji
  • panel dyskusyjny:  „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” w pytaniach i odpowiedziach
  • wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. Podstawowe założenia oraz wytyczne projektowe dla obiektów służby zdrowia.

  WARSZTAT PROJEKTANTA:

  • CAD – jak wybrać odpowiednie środowisko?
  • zarys wymagań odnośnie modelu BIM instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych do zarządzania obiektem
  • projektowanie CAD & BIM instalacji HVAC przy użyciu oprogramowania
  • prezentacja techniczna projektów nominowanych do Nagrody Branżowej PASCAL 2018. Projektanci z renomowanych biur projektowych przedstawiają koncepcje projektów i omawiają zastosowane rozwiązania: OVE ARUP&PARTNERS, EQOS Energie Polska i ZIO-MAX, PROCHEM, TERMO STUDIO, POL-CON CONSULTING, BURO HAPPOLD POLSKA, MK INŻYNIERIA, ZISTECHNIKA, WSP POLSKA, PIO-SAN, SINAP, PERFECTA

  WARSZTATY CHŁODNICZE - przygotowane we współpracy z Fundacją Ochrony Klimatu PROZON

  • centralny rejestr operatorów - zmiany po modernizacji
  • regeneracja czy recykling
  • nowelizacja ustawy - obowiązki w świetle nowych przepisów
  • REAL Alternatives for life
  •  „Opteon™ – kierunek rozwoju czynników chłodniczych”
  • utomatyka w chłodnictwie komercyjnym

  Zobacz godzinowy program http://forumwentylacja.pl/seminaria

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.