google

  wentylacja, rekuperatory, wentylatory

  Katalog firm
  Kursy walut 17.07.2019
  1 USD
  3.8038
  0.0171
  1 EUR
  4.2644
  0.0062
  1 CHF
  3.8434
  -0.0041
  1 GBP
  4.7175
  -0.0039
  1 RUB
  0.0605
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Nowy numer "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" 11-12/2018

  Szanowni Państwo!

  Nowy numer Zgodnie z wielowiekową tradycją już za dwa tygodnie spotkamy się w gronie rodziny i przyjaciół podczas wigilijnej wieczerzy i świątecznych dni, jednak również i w tym mijającym właśnie roku wielu z nas było i jest zatroskanych rozwojem sytuacji w naszym kraju, który w skutkach będzie wpływał przez wiele kolejnych lat na nasze życie, ale przede wszystkim na życie naszych dzieci i wnuków. Rozsądnie myślący Polacy, czyli ci z nas, którzy według ostatnio wygłoszonych słów premiera RP nie w pełni są patriotami – każdego dnia zadają sobie pytanie, ku czemu jako naród tak tragicznie doświadczony przez swoją burzliwą historią zmierzamy, czy aby po raz kolejny brakuje nam instynktu samozachowawczego? Ten ogólnonarodowy chocholi taniec, tak proroczo przedstawiony w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego, ponownie nas ogarnia? To co się dzieje od 2016 roku w dużej mierze oparte jest na wzajemnej relacji prawdy i kłamstwa w naszym życiu publicznym, ale co najgorsze również w życiu prywatnym. W tym miejscu podobnie jak w ostatnim ubiegłorocznym numerze odwołam się do słów naszego papieża Jana Pawła II: „Ósme przykazanie Dekalogu w szczególny sposób wiąże się z prawdą, która obowiązuje człowieka w obcowaniu z innymi ludźmi i w całym życiu społecznym. Przypatrzmy się znaczeniu prawdy w naszym życiu publicznym. W odnowionej Polsce nie ma już urzędu cenzury, różne stanowiska i poglądy mogą być przedstawiane publicznie. Została przywrócona – jakby powiedział Cyprian Norwid – „wolność mowy”. Wolność publicznego wyrażania swoich poglądów jest wielkim dobrem społecznym, ale nie zapewnia ona wolności słowa. Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne. Jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią i pogardą dla innych – dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami. Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić swoje – może właśnie błędne – stanowisko”.

  WI dalej: „Słowa mogą czasem wyrażać prawdę w sposób dla niej samej poniżający. Może się zdarzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby uzasadnić swoje kłamstwo. Wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa. Wielu ludziom trudniej wtedy rozpoznać, że ten świat jest Boży. Każdy podstęp wobec drugiego człowieka, każda skłonność do używania osoby ludzkiej w charakterze narzędzia, każde używanie słów po to, aby wpływać na innych swoim zagubieniem moralnym, swoim wewnętrznym nieporządkiem – wprowadza w życie społeczne atmosferę kłamstwa.”

  „Trzeba przywrócić niezastąpione niczym miejsce cnocie prawdomówności. Trzeba, by ona kształtowała życie rodzin, środowisk, społeczeństwa, środków przekazu, kultury, polityki i ekonomii. Nasze słowo musi być wolne, musi wyrażać naszą wewnętrzną wolność. Nie można stosować środków przemocy, ażeby człowiekowi narzucać jakieś tezy. Te środki przemocy mogą być takie, jakie znamy z przeszłości, ale w dzisiejszym świecie także i środki przekazu mogą stać się środkami przemocy, jeżeli stoi za nimi jakaś inna przemoc, niekoniecznie ta przemoc fizyczna. Jakaś inna przemoc, jakaś inna potęga. Słowo ludzkie jest i powinno być narzędziem prawdy”.

  Szanowni Państwo pozwoliłem sobie w ten nietypowy sposób odwołać się do naszego największego autorytetu moralnego, jakim niewątpliwie był i powinien być dzisiaj oraz w przyszłości Jan Paweł II. Te wybrane fragmenty homilii wygłoszonej w Olsztynie w dniu 6 czerwca 1991 roku powinien powtarzać sobie i stosować w swoim życiu każdy z nas, a szczególnie ci, którzy z naszego wyboru wzięli na swoje barki odpowiedzialność za naród nie tylko w teraźniejszości, ale przede wszystkim w przyszłości. Ci wybrani spośród nas, tak chętnie odwołujący się do Dekalogu, powinni w swoim postępowaniu i czynach w życiu publicznym, żyć w prawdzie, o czym dobitnie mówił do nas Papież w roku 1991.

  Po tym znacznie dłuższym niż zwykle wstępie przejdę tradycyjnie do omówienia zawartości tego numeru, który otwiera artykuł Grzegorza Mizery będący 3 częścią większej całości poświęconej modelowi dynamicznemu interesującego układu chłodniczego dla komory przechowalniczej warzyw i owoców. Istotą tego modelu jest określenie ekwiwalentnego współczynnika przejmowania ciepła pomiędzy wychładzanym produktem a powietrzem w komorze, zarówno w pierwszym okresie procesu jego wychładzania, gdy następuje penetracja temperatury w głąb produktu, jak i w drugim okresie schładzania, gdy wychładzany jest środek produktu. W ostatniej, trzeciej części publikacji przedstawiony został bilans cieplny chłodnicy powietrza oraz obciążenie cieplne chłodnicy roztworu wodnego glikolu propylenowego.

  W dziale wentylacji i klimatyzacji Andrzej Wesołowski omawia temat mało popularnego w Polsce chłodzenia adiabatycznego w odniesieniu do niezwykle ważnego zagadnienia chłodzenia serwerów w Centralach Przetwarzania Danych (CPD). Jak wiadomo elementem składowym i najważniejszym każdego serwera jest procesor, który w czasie swojej pracy wydziela duże ilości ciepła. Ciepło to należy w sposób jak najefektywniejszy odprowadzić do otoczenia, aby mógł on w miarę efektywnie i sprawnie pracować. Z doświadczeń firm komputerowych wynika, że ze wzrostem temperatury serwera jego szybkość przetwarzania danych jest wolniejsza. W prezentowanym opracowaniu przedstawione zostały obecne i potencjalne tendencje chłodzenia CPD z uwzględnieniem metod bezpośredniego chłodzenia procesorów. W tym samym dziale prezentujemy dwa kolejne odcinki Alfabetu PIUSWIKa przygotowane przez Grzegorza Madziąga, z których pierwszy poświęcony jest warunkom technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Od 1 stycznia 2018 roku nastąpiły zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Opublikowane warunki uwzględniają Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 roku, a celem głównym przyświecającym autorom tych zmian jest obniżenie ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania budynków na ciepło. Nowelizacjom uległy rów416 11-12/2018 Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna nież niektóre przepisy dotyczące wentylacji i klimatyzacji, które omówione zostały w tym materiale. Drugi odcinek tego cyklu poświęcony jest niezwykle ważnemu problemowi zanieczyszczenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ich zanieczyszczenie spowodowane powietrzem nawiewanym, wpływa na pogorszenie się stanu zdrowia użytkowników pomieszczeń oraz stanu samej instalacji. Jeżeli dodatkowo źle działa wentylacja (nie dostarczając wystarczającej ilości powietrza świeżego o oczekiwanej wysokiej jakości) konsekwencją takiego stanu może okazać się pojawienie objawów tzw. syndromu chorych budynków (SBS). Warto zauważyć, że problematyka ta jest omawiana w licznych artykułach zawartych w prasie fachowej, a także coraz bogatszej bibliotece książkowej.

  Kolejna pozycja przygotowana przez Angelikę Maciejewską i Profesora Dariusza Mikielewicza prezentuje zagadnienie wysokotemperaturowej pompy ciepła jako urządzenia przeznaczonego do zagospodarowania ciepła odpadowego. W artykule przeanalizowano koncepcję wysokotemperaturowej pompy ciepła przeznaczonej do produkcji pary technologicznej o temperaturze nasycenia 150°C. Wyznaczone zostały wartości współczynnika wydajności grzejnej dla piętnastu czynników chłodniczych. Do obliczeń współczynnika COP przyjęto stałe wartości temperatur parowania i skraplania równe odpowiednio 50°C i 155°C. Najwyższe jego wartości uzyskano w pompach ciepła, w których płynami roboczymi były alkohole (metanol i etanol). Dla trzech najbardziej perspektywicznych czynników przeprowadzono analizę egzergetyczną dla temperatur parowania z zakresu 40 - 80°C. W obszarze niekonwencjonalnych źródeł energii mieści się temat kolejnego opracowania. Postępujące ocieplanie się klimatu na skutek produkcji nadmiernej ilości dwutlenku węgla, wymusza stosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań energetycznych, takich jak na przykład instalacje wiatrowe. W tym kontekście uzasadnione jest zachęcanie właścicieli gospodarstw domowych do inwestowania w małe przydomowe siłownie wiatrowe na użytek własny. W artykule Magdalena Anczykowska prezentuje rozwiązania konstrukcyjne i charakterystyki techniczne wybranych turbin wiatrowych o małych mocach, które obecnie są dostępne w Polsce.

  W dziale urządzeń chłodniczych Krzysztof Dunowski (Emmerson) prezentuje nową linię agregatów Emerson EazyCool ZXD Indor przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach. Z kolei Jakub J. Pietrzak zastanawia się nad przyszłością chłodnictwa komercyjnego opartego na czynnikach naturalnych. Sporo materiałów znajdziecie Państwo w dziale informacji m. in. poświęconych niedawno zakończonym Targom Chillventa 2018 w Norymberdze.

  W dziale materiałów sponsorowanych Adam Koniszewski prezentuje interesującą analizę techniczno-ekonomiczną systemu ogrzewania budynku mieszkalnego za pomocą powietrznej pompy ciepła znajdującej się w ofercie firmy Dimplex. Tradycyjnie zainteresowane osoby znajdą relację fotograficzną z kolejnych szkoleń i egzaminów na certyfikat kompetencji w zakresie ustawy F-gazowej, które odbyły się w ostatnim okresie w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji. Jesteśmy przekonani, że prezentowane w tym numerze materiały będą dla Państwa interesującą lekturą.

  Źródło:
  Wydawnictwo I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.
  Artykuł został dodany przez firmę

  Wydawnictwo I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.

  Miesięcznik poświęcony zagadnieniom badania, projektowania i eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła wraz z zagadnieniami: przekazywania ciepła, technik pomiarowych, automatyki, pomp, wentylatorów, sprężarek, OZE

  » Zapoznaj się z ofertą firmy
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.