Top Projekt. Sp. z o.o. Przedstawicielstwo techniczno - handlowe

Artykuł Dodaj artykuł

Nowy numer "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" 6-7/2018

21-08-2018, 02:00

Drodzy Czytelnicy!

Nowy numer Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 6-7/2018Ten przygotowywany przez nas w okresie letniej kanikuły zeszyt „Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej”, tradycyjnie sygnowany jest podwójną numeracją. Z uwagi na okres pewnego wyciszenia, jak zwykle to bywa w tym czasie, od razu przejdę do omówienia jego zawartości, a otwiera go artykuł Andrzeja Wesołowskiego najogólniej poświęcony globalnemu ocieplenia klimatu.

W publikacji Autor stara się przedstawić i przeanalizować fakty związane z tak szeroko dyskutowanym ociepleniem. Ocenia on, że po przeanalizowaniu przedstawionych wzorów na popularne wskaźniki GWP oraz TEWI łatwo zrozumieć, że dyskutowane od lat określenia na globalne ocieplenie klimatu nie są tak jasne i pewne jak się nam wcześniej wydawało. Zdaniem Autora globalne ocieplenie klimatu jest teorią nie popartą faktami i eksperymentami.

Całkowicie zgadza się z tym, że w przeszłości mieliśmy zmiany klimatyczne, ale nie były one spowodowane działalnością ludzką, tylko kierowało nimi otaczające nas środowisko, np. fluktuacja położenia osi Ziemi i jej pola magnetycznego. Jak stwierdza Autor w podsumowaniu – „Analizując na spokojnie to co przedstawiłem powyżej zgadzam się z tym, że żyjemy w krótkim okresie Globalnego Ocieplenia Klimatu. Nie jest to jednak spowodowane działalnością człowieka. Jest to normalny proces jaki powtarzał się w ciągu całej historii życia na naszej planecie. Cale życie na Ziemi jest procesem cyklicznym i to bez wyjątków, najbliższy przykład to pory roku. Patrząc na Międzynarodowe zalecenia dotyczące obniżenia zawartości CO2 do jak najniższego poziomu, pomyślmy o roślinności, dla której dwutlenek węgla jest niezbędny do życia a nazywamy to fotosyntezą”. Osobiście z uwagą i zainteresowaniem zapoznałem się z treścią tej publikacji, w której znalazłem wiele faktów mało znanych szerszemu odbiorcy, stąd też zachęcam naszych Czytelników do jej lektury. Jednocześnie jako redakcja zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu zagorzałych zwolenników teorii o globalnym ociepleniu nie będzie szczędzić słów krytyki, ale czy mają oni twarde dowody, mnie osobiście do krytycznego myślenia zachęciło odwołanie tzw. krucjaty ozonowej, bowiem dziura ozonowa samoistnie się „jakoby zasklepiła”. To też ciekawy problem, aby go w tym kontekście szerzej naświetlić.

Autor drugiej pozycji, a jest nim Bartosz Murawski, prezentuje schemat tworzenia modelu parownika zasilanego ciśnieniowo o określonej budowie, wielkości oraz powierzchni wymiany ciepła, będącego częścią składową wentylatorowej chłodnicy powietrza, jako istotnego elementu konstrukcji powietrznej, sprężarkowej pompy ciepła. Na podstawie danych projektowych oraz wyników wykonanej optymalizacji stworzył on Model 3D wymiennika w programie SolidWorks w celu przedstawienia i zobrazowania jego geometrii. W części drugiej tej publikacji przedstawiony model będzie podstawą do analizy warunków jego współpracy z zaworem rozprężnym termostatycznym i alternatywnie zaworem elektronicznym.

Kolejna część numeru, to dział poświęcony wentylacji i klimatyzacji. Publikujemy w nim część 2 artykułu Natalii Kołacińskiej na temat zrównoważonej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i wymiennikiem gruntowym dla budynku mieszkalnego. W tym materiale Autorka skupiła się na wskazaniu wymiernych korzyści wynikających z zastosowania zaawansowanych metod wentylacji budynków. W celu dokonania oceny techniczno-ekonomicznej system zaprojektowany w części pierwszej artykułu („TCHiK nr 5/2018) porównała z uproszczonym układem wentylacji mechanicznej wyposażonym w nagrzewnicę elektryczną. Analiza przeprowadzona została w oparciu o metodę kosztów cyklu życia (LCC). Kolejna część „Alfabetu PIUSWIKa” poświęcona jest NORMALIZACJI. Spełnienie wymagań zawartych w poszczególnych dokumentach staje się warunkiem podpisywania umów w sprawie dostawy urządzeń lub wykonywania robót instalacyjnych. Obecnie nie wystarcza już wystawiona przez dostawcę deklaracja zgodności, zapewniająca że wyrób lub usługa są zgodne z określoną normą. Inwestorzy wymagają bowiem od wykonawców „efektywnego zarządzania jakością”, czyli zapobiegania powstawaniu wad, usterek lub braków we wszystkich fazach wykonywania instalacji: projektowania, montażu oraz serwisu. Drugim tematem jest ODZYSK CIEPŁA. Przy projektowaniu instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych projektant ma do wyboru różnego typu rozwiązania systemów odzysku ciepła. Dlatego przy wyborze rozwiązania optymalnego (ostatecznego) musi kierować się zarówno aktualnymi przepisami prawnymi, ogólnie rozumianymi możliwościami architektoniczno-budowlanymi, ale przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym, i uwarunkowaniami technicznymi zastosowania określonego typu urządzenia.

W dziale technologii żywności Grzegorz Mizera w swoim artykule zauważa, że obecnie stosowane rozwiązania układów chłodniczych nie w pełni uwzględniają wymagania technologiczne przechowywanych owoców i warzyw. Podczas wielomiesięcznego okresu przechowywania pracują one cyklicznie. Zastosowane w rozwiązaniach klasycznych chłodnice powietrza o dużej powierzchni wymiany ciepła nie pracują przez większość czasu przechowywania warzyw/owoców i stanowią jedynie źródło oporów przepływu dla cyrkulującego w komorze powietrza. Istota pracy zaworów termostatycznych (mechanicznych i elektronicznych) powoduje, że w okresach małych obciążeń cieplnych chłodnica powietrza pracuje przy różnicy temperatur między wrzącym czynnikiem chłodniczym a powietrzem na poziomie 6 -7 K, powodując obniżenie wilgotności względnej powietrza w komorze, co skutkuje zwiększeniem ususzki przechowywanych produktów.

Już po raz siódmy Krzysztof Kaiser prezentuje kolejną część cyklu poświęconego instalacjom gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni. Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 7 tego cyklu poświęcona jest problematyce gazów medycznych. W dziale poświęconym urządzeniom inż. Stanisław Golus prezentuje drugą część opracowania poświęconego urządzeniom magazynującym energię chłodniczą, czyli zasobnikom zimna, akumulacyjnym oziębiaczom wody oraz ice chillerom.

W dziale informacji prezentujemy materiał poświęcony sylwetce i działalności zawodowej Pana Pawła Wieckiego, założyciela i właściciela firmy „Zakład Elektromechaniki Chłodniczej Paweł Wiecki”, która od 1984 roku ma siedzibę w Zaporze, malutkiej wsi ukrytej w Borach Tucholskich na pograniczu województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Pan Paweł, to osoba wielce oddana pracy zawodowej i zasłużona dla naszej branży. W dziale tym publikujemy również relację z Walnego Zebrania Członków KFCh 2018, które odbyło się w Warszawie w dniu 18 maja br. Ponadto znajdziecie Państwo informacje z VII Sympozjum GÜNTNER Polska 2018, które tym razem odbyło się na Zamku w Gniewie w dniach 7 i 8 czerwca br.

Tradycyjnie zainteresowane osoby znajdą relację fotograficzną z kolejnych szkoleń i egzaminów na certyfikat kompetencji w zakresie ustawy F-gazowej, które odbyły się w czerwcu br. w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji. Jesteśmy przekonani, że prezentowane w tym letnim numerze „Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej” artykuły i inne materiały będą dla Państwa interesującą, a jednocześnie użyteczną lekturą.

Źródło: I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.

Artykuł został dodany przez firmę

I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.

MASTA oferuje kompleksowy zakres usług w dziedzinie klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa. Przez prawie 27 lat działalności zrealizowała ponad 500 tematów obejmujących pełne wykonawstwo instalacji chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły