Artykuł Dodaj artykuł

Chcesz zaoszczędzić ponad 140 pln dziennie? Zamontuj kurtynę powietrzną Defender!

Zadaniem kurtyn powietrznych jest wytworzenie bariery powietrznej pomiędzy pomieszczeniem, a otoczeniem. Oprócz dobrej izolacji ścian obiektu, szczelnych okien i drzwi, to właśnie kurtyny wspomagają nas w walce o oszczędność energii, która jest niezbędna do ogrzewania czy klimatyzacji obiektu.

Zadaniem kurtyn powietrznych jest wytworzenie bariery powietrznej pomiędzy pomieszczeniem, a otoczeniem. Oprócz dobrej izolacji ścian obiektu, szczelnych okien i drzwi, to właśnie kurtyny wspomagają nas w walce o oszczędność energii, która jest niezbędna do ogrzewania czy klimatyzacji obiektu.

Pomimo stosowania bardzo dobrych materiałów izolacyjnych oraz okien i drzwi z niskim współczynnikiem przenikania ciepła, w momencie otwarcia drzwi, ich izolacyjność spada praktycznie do zera. Aby zminimalizować to zjawisko, należy odciąć obie strefy tj. zimnego i ciepłego powietrza od siebie za pomocą bariery. Elementem wykonawczym bariery może być to samo źródło, które jest przyczyną strat ciepła lub chłodu, mianowicie samo powietrze.

Skuteczną zaporę z powietrza można uzyskać poprzez zastosowanie kurtyn powietrznych. Niemniej „kurtyna” kurtynie nie równa. Aby uzyskana bariera była maksymalnie skuteczna i przynosiła maksymalne korzyści z jej zastosowania należy dokonać w sposób prawidłowy doboru urządzenia.

Poniższe wyliczenia w sposób bardzo czytelny prezentują oszczędności, jakie możemy uzyskać, decydując się na montaż kurtyn powietrznych Defender w obiekcie handlowym.

W obiekcie handlowym, przez trzymetrowe, niezabezpieczone kurtyną powietrzną, drzwi, w ciągu sekundy dostanie się do pomieszczenia ok. 11,9m³/s zimnego powietrza! Po zainstalowaniu obok siebie dwóch kurtyn Defender 150WHN (sprawność zabezpieczenia na poziomie 80%) 9,52m³/s zimnego powietrza zostanie zablokowane przez strumień powietrza z kurtyny.

Jeśli kurtyna powietrzna nie zostanie zastosowana, dodatkowe zużycie ciepła w ciągu roku wyniesie ok. 607GJ (168,5MWh) – więc dodatkowy koszt to aż 48 560 zł! Przy zamontowanych kurtynach oszczędność wyniesie ok. 485GJ (134,8MWh), czyli 38 800 zł. Jak wspominaliśmy, zabezpieczenie drzwi daje 80% skuteczność (nie stosujemy większej kurtyny do ochrony drzwi) – zatem do pomieszczenia dostanie się 2,4m³/s zimnego powietrza, które musimy ogrzać zużywając ok. 122GJ (34MWh).

Reasumując. Aby obliczyć oszczędność energii w naszym obiekcie, od zysku jaki otrzymaliśmy z pracy kurtyny 134,8MWH (485GJ) należy odjąć roczne zużycie energii elektrycznej, przez wentylatory dwóch kurtyn w okresie grzewczym, tj. 222kWh prądu/rok przez silnik wentylatora kurtyny (łącznie 2x222=444kWh), koszt około 300zł oraz stratę 20% ciepła generowaną przez kurtynę w tym czasie na zewnątrz, czyli 5,4GJ (1,5MWh)  i koszt podgrzania powietrza, które dostanie się przez niepełną ochronę do pomieszczenia.

Kształtuje się to nastęująco:

Zysk = 134,8MWh (tj. 38,800zł) – 34MWh (tj. 9,760zł) – 0,44MWhel. (ok. 300zł) – 1,5MWh (tj. 430zł) = 28,310zł (98MWh/rok)!

Zatem powyższe wyliczenie potwierdza, że dzięki zastosowaniu kurtyny powietrznej Defender możemy zaoszczędzić 141,50 pln DZIENNIE!

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym, a pomoże ci dobrać urządzenie, które w najbardziej efektywny sposób zabezpieczy pomieszczenie przed wpływem zimnego  powietrza.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły