Lindab

Księgarnia

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 1/50/2019 - okładka
Autor:

Cena: 30,00 pln

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 11-12/2019 - okładka
Autor:

Cena: 27,00 pln

Hałas i zanieczyszczenia w wentylacji pomieszczeń - okładka
Autor:

Cena: 78,00 pln

Klimatyzacja pojazdów samochodowych. Technika klimatyzacyjna dla praktyków - okładka
Autor:

Cena: 90,00 pln

Poradnik klimatyzacji Tom 1: Podstawy - okładka
Autor:

Cena: 120,00 pln

Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła  - okładka
Autor:

Cena: 98,00 pln

Wentylacja i klimatyzacja – warunki techniczne wykonania i odbioru - okładka
Autor:

Cena: 99,00 pln

Słownik: Chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja - okładka
Autor:

Cena: 95,00 pln

Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych - okładka
Autor:

Cena: 64,00 pln

Sprężarki chłodnicze: budowa i zastosowanie - okładka
Autor:

Cena: 115,00 pln

Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia - okładka
Autor:

Cena: 90,00 pln

Technika Klimatyzacyjna - okładka
Autor:

Cena: 95,00 pln

Przetargi

2020-04-02 Wyposażenie do pracowni energetyki odnawialnej i klimatyzacji w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej
2020-04-02 „Dostawa i montaż elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach”
2020-04-02 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach
2020-04-02 Wymiana urządzeń grzewczych wraz z wykonaniem instalacji przewidzianych wnioskiem o dofinansowanie oraz termomodernizacją obiektu z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej
2020-03-31 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z nowymi źródłami ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Obornickiej 75 we Wrocławiu
2020-03-31 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z nowymi źródłami ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wrocławiu
2020-03-31 Wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50kW w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego” dla budynków: - budynku zaplecza sportowego stadionu miejskiego i siedziby MOSiR „CENTRUM” przy ul. Bogumińskiej 8, - budynku krytej pływalni „Manta” os. 1-Maja 16 w Wodzisławiu Śląskim.
2020-03-31 Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Małej 8 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.30.2020

Partnerzy

###
Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzac...
###
Stowarzyszenie Polska Wentylacja
###
CBE Polska - Center for Business Education
###
Bank Danych o Inżynierach
###
infoPraca.pl
###
Targi Kielce S.A.
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
###
Expo Silesia