wentylacja

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

Inwestycje w OZE wciąż mogą być dla niektórych grup korzystne i opłacalne

Wywiad z Grzegorzem Wiśniewskim Prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Wywiad z Grzegorzem Wiśniewskim Prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Po kolejnych nowelizacjach ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii powstał system, którego nikt nie rozumie i w którym niezmiernie trudno jest się poruszać osobom niezwiązanym z branżą. Jednocześnie, inwestycje w OZE wciąż mogą być dla niektórych grup korzystne i opłacalne. W obecnej sytuacji, ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej staje się rola rzetelnej i wiarygodnej informacji – mówi Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Z Prezesem Wiśniewskim rozmawiamy o zawiłościach obecnego systemu wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w kontekście zbliżających się Targów i Konferencji Efektywności Energetycznej infoENERGIA 2017, które odbędą  się  w dniach 23 i 24 lutego w Katowicach. 

Gdzie tkwi kluczowy problem z obecnym systemem wsparcia OZE?

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.
Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. 

W zasadzie, zamiast o systemie wsparcia OZE, powinniśmy mówić o systemie rozliczeń. Jednym z istotnych problemów znowelizowanej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) jest to, że zamiast w miarę stabilnego punktu odniesienia w postaci taryfy gwarantowanej, czy chociażby ceny energii, mamy w Ustawie OZE odniesienie do taryfy za energię elektryczną. Nawet, przy optymistycznym założeniu, że cena energii nie będzie rosła, nie wiemy przecież, jak będzie się zmieniała taryfa i jej poszczególne składniki.

Zapisy Ustawy stawiają prosumentów, przez których rozumiem zarówno osoby fizyczne, jak i tzw. ułomne osoby prawne, czyli np. stowarzyszenia, szkoły czy gminy, w mocno niekomfortowej sytuacji. Aby mogli oni przeprowadzić jakąkolwiek wiarygodną symulację finansową wykorzystania OZE, musieliby np. znać swoją taryfę za energię z wyprzedzeniem 15 czy 20-letnim. Jest to oczywiście nierealne, a obecna polityka energetyczna i informacyjna tego zadania nie ułatwia.

Czyli przyczyny problemów na rynku należy szukać w zawiłościach legislacyjnych, a nie w nierzetelności części firm działających na rynku OZE?

Obie strony, zarówno klienci, jak i firmy sektora OZE mają problem z brakiem przejrzystości obecnego mechanizmu rozliczeń. Niestety, tak zawiły system tworzy doskonałe pole do wszelkiego rodzaju nadużyć ze strony podmiotów, starających się wprowadzić klienta w błąd tworząc symulacje finansowe, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Dlatego, niezmiernie ważne jest poszerzanie wiedzy w obu grupach, aby różnica wiedzy po stronie klienta i dostawcy technologii była jak najmniejsza. Temu właśnie mają służyć szkolenia, takie jak to, które odbędzie się w Katowicach przy okazji Konferencji Efektywności Energetycznej  infoENERGIA.

Wiedza to jedno. Patrząc z pozycji inwestora, kluczowa jest przede wszystkim opłacalność inwestycji. Czy OZE bez dotacji i systemu taryf gwarantowanych mogą być inwestycją opłacalną?

Obecne rozwiązania prawne uniemożliwiają prostą kalkulację, czy inwestycja będzie korzystna finansowo, gdyż nie dają nam stabilnego punktu odniesienia w długiej perspektywie czasowej, jaki stanowiły  np. taryfy gwarantowane. Nie znaczy to jednak, że inwestycje w OZE są nieopłacalne, a jedynie wymuszają bardziej złożoną i rozbudowaną analizę. Weryfikacja opłacalności musi uwzględniać takie czynniki, jak: rodzaj podmiotu (np. osoba fizyczna, firma czy jednostka samorządowa) oraz wysokość i struktura taryfy z której dany podmiot korzysta. Co więcej, opłacalność inwestycji nie jest też bezpośrednio powiązana z rodzajem technologii. Zasadniczą rolę w analizie opłacalności zaczyna odgrywać profil zużycia energii i tzw. wskaźnik autokonsumpcji mówiący o tym, ile z energii wyprodukowanej w naszej instalacji OZE zużyjemy na własne potrzeby, a ile oddamy do sieci. Tak więc, nawet w obecnym skomplikowanym systemie legislacyjnym można wskazać grupy odbiorców, dla których inwestycje w odnawialne źródła energii będą korzystne.

Coraz więcej przedsiębiorców rozważa wykorzystanie instalacji OZE w swoich firmach. Czy w ich przypadku można uzyskać akceptowalne wskaźniki opłacalności inwestycji?

Wnikliwa analiza profilu zużycia energii oraz montaż finansowy dostosowany do odbiorcy, uwzględniający środki własne lub środki z kredytu, mogą nawet w obecnych warunkach zapewnić opłacalność inwestycji OZE. W tej grupie można wskazać mikro i małe firmy produkcyjne, szczególnie te, pracujące w systemie jednozmianowym i rozliczające się w oparciu o taryfę C, przedsiębiorstwa chłodnicze, a także producentów rolnych, których cechuje sezonowość produkcji koncentrująca się w okresie wiosenno-letnim. U jednych sprawdzi się fotowoltaika, u innych mały wiatrak, czy moduł kogeneracyjny. Jeżeli instalacja będzie dopasowana do potrzeb i profilu zużycia odbiorcy, możemy uzyskać dla niej akceptowalne okresy zwrotu z inwestycji, kształtujące się nawet poniżej 10 lat i kredyt na tyle korzystny ze już w pierwszym roku eksploatacji odczujemy korzyści finansowe.

Jak powinien wyglądać proces informacyjny przy tak złożonej sytuacji legislacyjnej?

Obecną sytuację na rynku cechuje chaos prawny i chaos informacyjny, co uderza przede wszystkim w małych odbiorców energii, których często nie stać na bardzo rozbudowane, długoterminowe analizy. W tej sytuacji, gdy zaczynamy wdrażać niejasne i niesprawdzone regulacje i silnie politycznie ingerować w rynek energii ważniejsza niż kiedykolwiek staje się rola rzetelnej informacji publicznej oraz niezależnej wiedzy eksperckiej. Tylko poprzez przekazywanie wiarygodnych informacji i kompleksowe edukowanie zarówno różnych grup odbiorców, jak i dostawców technologii OZE można doprowadzić do sytuacji, gdzie inwestycje będą realizowane w sposób racjonalny i uzasadniony ekonomicznie, a społeczne poparcie dla odnawialnych źródeł energii zostanie utrzymane.

Dziękuję za rozmowę.  

Wszystkich chętnych do rozmowy z prezesem Wiśniewskim i poszerzenia swojej wiedzy na temat rozwiązań dla prosumentów indywidualnych i biznesowych w świetle Ustawy OZE zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się podczas Konferencji  Efektywności Energetycznej infoENERGIA 2017 w Katowicach (23 i 24 lutego br).

Podczas szkolenia będzie możliwość zapoznania się z ofertami firm stosujących w ofertowaniu i doborze instalacji promowaną przez IEO zasadę odpowiedzialności za wyniki finansowe swoich klientów: Coral,  MPL Energy, ECO Synergia, Viessmann, Corab , Kliux, Optima Polska, Sunsol, biorącymi udział w projekcie IEO „Energia odnawialna dla firm”.

Zgłoszenie na szkolenie należy dokonać poprzez zarejestrowanie się  na stronie wydarzenia: www.infoenergia.com.pl. Udział  jest bezpłatny.

Rozmawiał Patryk Swoboda, portal Planergia.pl 

Artykuł został dodany przez firmę

Biuro Promocji i Wystaw ASTRA

Organizacja targów, wystaw, konferencji i spotkań biznesowych jest głównym kierunkiem działania naszej firmy, obecnej na rynku od 1991 roku.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.