StiebelEltron

Artykuł Dodaj artykuł

System oddymiania budynków. Oddymianie klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych

System oddymiania w każdym budynku musi działać bez zarzutów.

System oddymiania w każdym budynku musi działać bez zarzutów. Oddymianie klatek schodowych oraz dróg ewakuacyjnych jest kluczową sprawą zapewniającą bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym budynku. Każdy właściciel powinien zadbać o to, by system oddymiania był wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ale także, by odpowiednio poinstruować użytkowników budynku w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Co warto wiedzieć o systemach wentylacji oddymiającej?

systemy oddymiania piasta towers

System oddymiania budynku jest kluczowy

W przypadku zagrożenia musimy działać natychmiast. Dlatego też, by maksymalnie zabezpieczyć ludzkie życie, opracowano plany i wytyczne dotyczące oddymiania klatek schodowych i garaży, które pozwalają zyskać cenny czas na ewakuację osób zagrożonych. Unoszący się w powietrzu gaz oraz dym bardzo utrudniają lub wręcz uniemożliwiają sprawną ewakuację ludzi z budynku. A w takich chwilach liczy się każda sekunda! Zbyt późna reakcja może powodować zatrucie wysoce toksycznymi gazami spalinowymi.

Przepisy określają nie tylko to, jak stosować systemy wentylacji pożarowej, ale również informują o używaniu odpowiednich materiałów budowlanych, a także konieczności wykonania instalacji alarmowania przed zbliżającym się ogniem. Wentylacja pożarowa (niejednokrotnie równocześnie pełniąca funkcję wentylacji bytowej) reguluje przepływ powietrza i dymu w taki sposób, aby jak najszybciej pozbyć się trujących gazów z budynku. Dlatego doprecyzowany, profesjonalnie zaplanowany i wykonany system oddymiania zabezpiecza zarówno ludzkie życie, jak i mienie.

Jak działa oddymianie?

System oddymiania musi być zaprojektowany w odpowiedni sposób, by spełniać swoją funkcję. Właściwie zaplanowana i wykonana instalacja pozwala odprowadzać dym, gaz, jak i inne szkodliwe substancje unoszące się w powietrzu. Aby zaprojektować właściwy system, należy planować go, uwzględniając wytyczne zawarte w ustawach i normach. System oddymiania musi zapewniać:

  • możliwość opuszczenia kondygnacji poniżej źródła pożaru,
  • ułatwienie działania jednostek służb gaśniczo-ratunkowych,
  • możliwość przetrwania na i powyżej kondygnacji objętej pożarem.

Warunki techniczne budynku oraz zastosowana technologia określają sposób, w jaki system zostaje uruchomiony. Systemy oddymiania uruchamiane są zarówno ręcznie, jak i automatycznie. Po uruchomieniu systemu oddymiania sygnał alarmu przekazywany jest do centrali. Zadaniem centrali jest zarządzanie klapami przeciwpożarowymi w trakcie pożaru tj. otwieranie klap oraz uruchamianie elementów napowietrzających.

Gdzie stosuje się systemy wentylacji oddymiającej?

Oddymianie musi zostać wykonane w budynkach mieszkalnych, biurach, ale też obiektach noclegowych, restauracjach, czy lokalach usługowych. Bardzo ważne jest wykonanie wentylacji oddymiającej w dużych budynkach takich jak galerie handlowe, obiekty sportowe, hotele, biurowce. Stosuje się je także w halach produkcyjnych i magazynowych, które są szczególnie zagrożone pożarem. Często w zakładach produkcyjnych substancje spalają się dużo szybciej niż w innych miejscach, co związane jest z produktami wykorzystywanymi w procesie wytarzania, czy obecnością produktów i półproduktów przechowywanych w tych obiektach.

systemy oddymiania piasta towers

Typy i rodzaje systemów oddymiania

Do zabezpieczenia budynków można użyć różnych typów instalacji i systemów oddymiania. Wyróżniamy:

  • Wentylację oddymiającą – odpowiada ona za usunięcie szkodliwych gazów i dymu zgromadzonych pod stropem. Pozwala to na sprawną ucieczkę osób, a także ułatwia przeprowadzenie akcji ratunkowej. Wentylację oddymiającą dzielimy na przewodową i grawitacyjną.
  • Systemy kontroli dymu i ciepła – działanie tych systemów skupia się na utrzymaniu dymu w wyznaczonych obszarach. Dym utrzymywany jest pomiędzy źródłem ognia a miejscem jego usuwania. Pozwala to na kontrole zagrożenia, a jednocześnie ułatwiają służbom ratowniczym dostęp do miejsc objętych pożarem. Systemy te dzielimy na wentylację strumieniową i systemy cross ventilation.
  • Oczyszczanie z dymu – ten system różni się od pozostałych. Głównym celem jest usuwanie dymu, a także mieszania go z napływającym powietrzem kompensacyjnym. Działanie to ma na celu obniżenie temperatury, przy jednoczesnej redukcji toksyczności gazów lotnych. Oczyszczanie z dymu podzielić możemy na wentylację mechaniczną, strumieniową oraz system cross ventilation.
  • Systemy zabezpieczające drogi ewakuacji – to systemy oddymiające i zapobiegające zadymieniu. Systemy te dzielimy na grawitacyjne, mechaniczne, mieszane oraz nadciśnieniowe systemy zabezpieczające drogi ewakuacji.

Powyższe kadry pochodzą z realizacji w budynkach mieszkalnych Piasta Towers w Krakowie, gdzie odpowiadamy za system oddymiania garaży oraz kompletną automatykę. W inwestycji użyliśmy wentylatorów oddymiających oraz wentylatorów strumieniowych firmy Smay.

Artykuł został dodany przez firmę

Carline

Firma Carline oferuje projekt, montaż i serwis systemów wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania w tym pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, systemów oddymiania i detekcji CO, a także automatyki HVAC zarówno dla klientów prywatnych jak i biznesowych.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.