StiebelEltron

Szkolenie Dodaj szkolenie

Certyfikaty dla personelu

500-990.00 PLN

Karta zgłoszeniowa

Certyfikaty personelu wymagane są zgodnie z „USTAWĄ z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych”:
 
Art. 20.1. 
 
Personel, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr  42/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące  zajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 303/2008”, obowiązany jest do posiadania odpowiedniego certyfikatu dla personelu, o którym mowa w art. 4 tego rozporządzenia.
 
Art. 20.4.
 
Personel wykonujący czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, ..., zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń ... obowiązany jest do posiadania certyfikatów dla personelu .
 
Art. 21.1. 
 
Certyfikat dla personelu może uzyskać osoba pełnoletnia, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel. 
 
I.P.P.U. „MASTA” Spółka z o.o. prowadzi kursy umożliwiające uzyskanie certyfikatów dla personelu następujących kategorii :
 
1) Kategoria I 
  • kontrola szczelności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz 
  • odzysk, instalacja, konserwacja lub serwisowanie wszystkich urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane;
 
2) Kategoria II 
 
  • kontrola szczelności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, bez ingerencji w układ chłodniczy, oraz 
  • odzysk, instalacja, konserwacja lub serwisowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach;
 
3) Kategoria III 
 
  • odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odniesieniu do urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach;
 
4) Kategoria IV 
 
  • kontrola szczelności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, bez ingerencji w układ chłodniczy.
 
Szkolenia prowadzone są przez wybitnych wykładowców uczelni technicznych Trójmiasta oraz praktyków z długoletnim stażem w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.
 
Odbywają się one w specjalistycznie wyposażonych laboratoriach, znajdujących się na terenie Politechniki Gdańskiej.
 
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin teoretyczny i praktyczny, po zdaniu których uzyskuje się certyfikat dla personelu. 
Termin:

25.05.2021 - 26.05.2021

Adres:

Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk (pomorskie)

Pokaż na mapie
 
Termin:

15.06.2021 - 16.06.2021

Adres:

Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk (pomorskie)

Pokaż na mapie
 
Termin:

13.07.2021 - 14.07.2021

Adres:

Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Pokaż na mapie
 
Termin:

03.08.2021 - 04.08.2021

Adres:

Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk (pomorskie)

Pokaż na mapie
 
Termin:

11.01.2022 - 12.01.2022

Adres:

Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk (pomorskie)

Pokaż na mapie
 
Termin:

25.01.2022 - 26.01.2022

Adres:

Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk (pomorskie)

Pokaż na mapie
 
Termin:

15.02.2022 - 16.02.2022

Adres:

Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk (pomorskie)

Pokaż na mapie
 
Termin:

15.03.2022 - 16.03.2022

Adres:

Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk (pomorskie)

Pokaż na mapie
 
Termin:

05.04.2022 - 06.04.2022

Adres:

Gabriela Narutowicza 11/12
80-2 Gdańsk (pomorskie)

Pokaż na mapie
 
Termin:

12.04.2022 - 13.04.2022

Adres:

Gabriela Narutowicza 11/12
80 Gdańsk (pomorskie)

Pokaż na mapie
 
Termin:

10.05.2022 - 11.05.2022

Adres:

Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk (pomorskie)

Pokaż na mapie
 
Termin:

25.05.2022 - 26.05.2022

Adres:

Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk (pomorskie)

Pokaż na mapie
 
Termin:

20.09.2022 - 21.09.2022

Adres:

Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Pokaż na mapie
 
Termin:

18.10.2022 - 19.10.2022

Adres:

Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Pokaż na mapie
 
Termin:

08.11.2022 - 09.11.2022

Adres:

Gabriela Narutowicza 11
80-233 Gdańsk (pomorskie)

Pokaż na mapie
 
Termin:

15.12.2022 - 16.12.2022

Adres:

Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Pokaż na mapie
 
Termin:

12.01.2023 - 13.01.2023

Adres:

Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk (pomorskie)

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.

Budowlanych 27
80-298 Gdańsk
pomorskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 58 522 64 70
tel.: 58 522 64 71
e-mail: masta@masta.com.pl
e-mail: tchik@tchik.com.plRozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi wentylacja.biz!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Certyfikaty dla personelu
20.08.2019 - 21.08.2019 Gdańsk

CH- d Amoniakalne urządzenia chłodnicze
22.10.2019 - 23.10.2019 Gdańsk