Artykuł Dodaj artykuł

Co to jest wentylacja?

Procesy życiowe przebiegające w pomieszczeniach zamkniętych, są przyczynkiem powstawania wielu niepożądanych zjawisk zdrowotnych, psychofizycznych oraz budowlanych.

Procesy życiowe przebiegające w pomieszczeniach zamkniętych, są przyczynkiem powstawania wielu niepożądanych zjawisk zdrowotnych, psychofizycznych oraz budowlanych. Szczelna stolarka budowlana uzupełniona styropianową otuliną naszych mieszkań, stworzyła swoiste termosy, w których odpoczywamy, śpimy, pracujemy.

Czynności życia codziennego oraz fizjologia naszych organizmów, powodują powstawanie:

  • ogromnych ilości pary wodnej,
  • dwutlenku węgla,
  • nieprzyjemnych zapachów
  • niechcianego wzrostu temperatury powietrza.

Ten stan rzeczy sprzyja rozwojowi mikroklimatu alergennego, powodującego:

  • dyskomfort psychofizyczny (zmęczenie, trudności z koncentracją)
  • degradację infrastruktury budowlanej ( grzyb, wilgoć).

Z powyższego wynika prosty wniosek - konieczność usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego - zabiegi te określamy mianem WENTYLACJI.

Procesy wentylacji pomieszczeń możemy osiągnąć na drodze:

  • wentylacji naturalnej - grawitacyjnej
  • mechanicznej.

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Wentylacja naturalna - grawitacyjna - to naturalna wymiana powietrza osiągana na skutek różnicy ciśnień lub różnicy temperatur powodującej zmiany w gęstości powietrza występującego wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Znaczący wpływ na tego typu wymianę powietrza mają wiatry opływające budynek oraz stopień jego nasłonecznienia. Należy jednak podkreślić, że wentylacja grawitacyjna jest nieprzewidywalną i niesterowalną formą wentylowania pomieszczeń, zmienną w różnych porach roku.

WENTYLACJA MECHANICZNA

Wentylacja mechaniczna to w pełni kontrolowana, niezależna od czynników atmosferycznych forma wymiany powietrza.

  • wentylacja wywiewna - wentylator poprzez systemy kanałów wymusza usuwanie powietrza na zewnątrz budynku wywołując jednocześnie napływ świeżego powietrza z zewnątrz za pomocą kratek- nawietrzaków.
  • wentylacja nawiewno - wywiewna, w której proces usuwania zanieczyszczonego powietrza, jak i dostarczania świeżego jest realizowany w sposób mechaniczny przez układy z wentylatorem nawiewnym i wywiewnym.

Wentylacja mechaniczna daje pełną możliwość kontroli tego procesu, umożliwiając dobór wydajności do faktycznych potrzeb mieszkańców.

Przy zastosowaniu central wentylacyjnych realizujących wymianę powietrza sposobem w pełni automatycznym możemy taki układ rozbudować o wymiennik z odzyskiem ciepła zwany rekuperatorem. Uzyskujemy wówczas w pełni sterowalny, energooszczędny układ doboru parametrów powietrza zgodny z indywidualnymi wymogami.

Wady i zalety wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, Vents

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły