Artykuł Dodaj artykuł

WENTYLACJA DO NIEWIELKICH POMIESZCZEŃ I LOKALI – SERIA „MICRA”

Wszyscy znamy i rozumiemy konieczność wentylowania pomieszczeń, w których przebywamy. Niestety znamy również utrudnienia oraz koszty jakie pociąga za sobą tego typu inwestycja.

Wszyscy znamy i rozumiemy konieczność wentylowania pomieszczeń, w których przebywamy. Niestety znamy również utrudnienia oraz koszty jakie pociąga za sobą tego typu inwestycja. I nie chodzi tutaj jedynie o koszty materialne - nakład finansowy na samą centralę rekuperacyjną ale bardzo często barierą trudną do pokonania staje się ingerencja w infrastrukturę budowlaną pomieszczeń. Mamy tu na uwadze kompleksową instalację kanałów nawiewno-wywiewnych, niezbędną do funkcjonowania wentylacji z odzyskiem ciepła w przypadku zastosowania konwencjonalnych typów central rekuperacyjnych.

Centrala Micra 60, Vents Group Centrala Micra150 E, Vents Group
Micra 60 Micra 150 E

Firma Vents-Group Sp.z o.o. wychodzi naprzeciw tym problemom i oferuje na rynku dwa modele central wentylacyjnych, nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła dedykowanych do niewielkich pomieszczeń. Są to centrale, które możemy określić mianem jedno-pomieszczeniowych o konstrukcji  bez systemowej. Podstawową ich zaletą jest pełna funkcjonalność bez konieczności budowania kosztownych oraz kłopotliwych pod względem lokalizacji i montażu systemów ciągów kanałów wentylacyjnych w wykończonych, istniejących już lokalach. Są to centrale, dla montażu których musi być spełniony jedynie wymóg dostępu do ściany frontowej (zewnętrznej) budynku. Centrale te montuje się bezpośrednio na ścianie frontowej, w której to wykonujemy dwa bliźniacze otwory dla kanałów czerpni oraz wyrzutni rekuperatora, (dla obu modeli 2 x fi 125 mm). Mamy do naszej dyspozycji dwa modele centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. Pierwsza to model „MICRA 60” druga „MICRA 150 E”.

Budowa centrali Micra 60, Vents Group Budowa centrali Micra 150 E, Vents Group
Budowa centrali Micra 60 Budowa centrali Micra 150 E

Różnią się one wydajnością: „Micra 60” to 60 m3/h – dedykowana do pomieszczeń o powierzchni do 24 m2, „Micra 150E” to 150 m3/h – dedykowana do pomieszczeń o powierzchni do 60 m2 przy średniej wysokości pomieszczenia ok. 2,5 m. Obie centrale wyposażone są w energooszczędne silniki niskonapięciowe, elektro-komutatorowe EC, o poborze mocy od 9 do 40 W, z ułożyskowaniem kulkowym oraz z wbudowanym zabezpieczeniem przeciążeniowym. Micra 150 E posiada dodatkowo nagrzewnicę wtórną o mocy 350 W. Każda z central wyposażona jest w określoną gamę trybów pracy: „Micra 60” – realizuje trzy zakresy  wydajności: 30/45/60 m3/h, zaś „Micra 150 E” dysponuje zaawansowaną automatyką – umożliwiającą wybór wydajności 60/105/150 m3/h, oraz pracę z włączoną nagrzewnicą wtórną dogrzewającą powietrze nawiewane do pomieszczenia. Ponadto „Micra 150 E” posiada: programator tygodniowy, wskaźnik wymiany filtra oraz timer.

Efektywność wentylacji zapewniają, w obu przypadkach, płytowe, przeciwprądowe wymiennik ciepła o sprawności rzędu 79% („Micra 60”) oraz 82-92% („Micra 150 E”). Wymienniki, dla zapewnienia  stałej, wysokiej sprawności chronione są filtrami klasy G4 (nawiewny oraz wywiewny). Centrale te przeznaczone są do bezpośredniego montażu w ścianie frontowej wg załączonych szablonów instalacyjnych. Obie konfiguracje można dopełnić zestawami montażowymi czerpnia-wyrzutnia, odpowiednio MK1 lub MK2 – Micra 60 oraz MK Micra 150. 

Obudowy central „Micra” wykonane są ze stali galwanizowanej z dekoracyjną płytą z polerowanej stali nierdzewnej, wyposażone w warstwę izolacji termicznej i akustycznej zaś zdejmowane panele frontowe umożliwiają łatwy dostęp serwisowy. Kompletne zespoły wentylacyjne „Micra”, zamontowane wewnątrz pomieszczenia, charakteryzują się bardzo cichą pracą i nie stanowią jakiejkolwiek uciążliwości dla komfortu osób tam przebywających. Reasumując wysokie walory techniczne, prostotę montażu oraz funkcjonalność obu central możemy śmiało określić je mianem: EKO wśród rządzeń wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla pojedynczych, niewielkich pomieszczeń.

Dane techniczne - Micra 60

Dane techniczne - Micra 150 E

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły